Westan i ny stor affär med
Sveaskog

Sveaskog ingår samarbete med Westan Logistik. 

Sveaskog och Westan i nytt logistiksamarbete

Sveaskog ingår samarbete med Westan Logistik. Avtalet omfattar transporter i södra Dalarna, Västmanland, Uppland och delar av Gävleborgs län, sammanlagt 1,4 miljoner kubikmeter skogsråvara per år.

– Det har varit en angenäm upphandlingsprocess med många starka kandidater, men valet föll slutligen på Westan Logistik som presenterade den bästa helhetslösningen för service och pris. Det är en väl etablerad aktör som kör i området redan idag, som vi har fullt förtroende för och som även delar våra värderingar och ambitioner gällande hållbara transporter, säger Claes Scholander, logistikchef i Sveaskogs marknadsområde Syd.

Kontraktet omfattar transporter till Sveaskogs kunder i södra Dalarna, Västmanland, Uppland och delar av Gävleborgs län, sammanlagt 1,4 miljoner kubikmeter skogsråvara per år, och löper över tre år från den 1 april 2021.

Westan Logistik AB bedriver idag verksamhet från Mälardalen till finska gränsen och är fokuserade på rundvirkestransporter. Företaget driver även åkeriet Hälsingegruppen AB.

– Vi gläds åt det nya samarbetet. Det är en av de större affärerna i vår drygt tioåriga historia. Vi ser fram emot att bidra i Sveaskogs verksamhet med effektiva transporter. Det handlar om rätt kapacitet vid varje tillfälle och kostnadseffektivitet, men även om utvecklingsfrågor, säger Anders Örtendahl, vd för Westan Logistik, och tillägger:

– Westan Logistik är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 39001 som är standarden för trafiksäkerhet, och strävar efter att nå en hållbarare verksamhet. Mycket ligger framför oss kopplat till bättre teknik- och miljöprestanda och vi bistår gärna med det vi kan i den processen.

För mer information, kontakta

Anders Örtendahl

Vd Westan Logistik:

Claes Scholander

Logistikchef marknadsområde Syd, Sveaskog: