Westan siktar på
Långsiktiga relationer

Vi erbjuder bekymmersfri skogslogistik varje dag året om.

Affärsidé

Westan erbjuder kunder inom skogsindustrin kompetenta, rationella, konkurrenskraftiga och bekymmersfria logistiklösningar.

I vårt dagliga arbete strävar vi efter att uppfattas enligt våra kärnvärden. Trovärdiga, engagerade och med hög kvalitet.

Hälsingegruppen det egenägda åkeriet

Vi har många uppdrag i Hälsingland och Härjedalen och förhållandevis få åkerier som kan utföra jobben. Vi har därför valt att satsa på ett eget åkeri här. Huvudkontoret för Hälsingegruppen ligger i Delsbo där vi har egen verkstad, 20 chaufförer, åtta bilar och en separatlastare. Vi jobbar i två grupper och finns största delen av vår tid ute på fältet.

En del av Reaxcer

Westan ägs till 100 procent av Reaxcer AB. Reaxcer är ett logistikföretag som erbjuder transport-, maskin-, logistik och miljötjänster samt grus- och ballastprodukter. Företaget ägs av 225 åkerier, främst i Jämtland och Härjedalen. 2015 köpte Reaxcer det då sex år gamla Westan. Eftersom Westan jobbade inom samma verksamhetsområde som Reaxcers affärsområde skog var syftet att arbeta som en enhet och göra effektivitetsvinster för bägge parter. Idag bedrivs all skogslogistik genom Westan och Reaxcer fokuserar sina övriga verksamhetsgrenar. Westan har byggts med nyfikenhet och nyföretagaranda och tack vare Reaxcer fångar vi upp stabilitet och erfarenheter av stort värde.

En del av Reaxcer